Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Особливості заповнення податкової звітності з ПДВ платниками податку, що реорганізовуються, та їх правонаступниками

, опубліковано 19 жовтня 2023 о 16:41

Відповідно до п. 200¹.3 ст. 200¹ Податкового кодексу України (далі – Кодекс) сума Σ накл. платника, реорганізованого шляхом поділу (з якого здійснюється виділ), сформована на момент державної реєстрації припинення юридичної особи правонаступника, використовується під час обрахунку суми Σ накл.  правонаступника такого платника податку пропорційно до отриманої частки майна згідно з розподільчим балансом.

Порядком електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 569 «Деякі питання електронного адміністрування податку на додану вартість» (далі – Порядок № 569) встановлено, що сума податку (Σ накл.) платника податку, реорганізованого шляхом приєднання, злиття, перетворення, сформована на дату державної реєстрації припинення юридичної особи, використовується під час обчислення суми податку (Σ накл.) правонаступника такого реорганізованого платника податку за умови повідомлення таким реорганізованим платником податку контролюючого органу відповідно до п.п.  16.1.10 п. 16.1 ст. 16 Кодексу та з урахуванням результатів проведеної згідно з  п.п. 78.1.7 п. 78.1 ст. 78 Кодексу перевірки.

Форма Заяви про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку в СЕА ПДВ та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізовується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника (Додаток 4 до податкової декларації з податку на додану вартість) (далі – Заява) затверджена наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21 «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість» (зі змінами) (далі – Наказ № 21).

Сума податку (Σ накл.) платника податку, що реорганізовується шляхом поділу (з якого здійснюється виділ), зазначається таким платником податку у Заяві (таблиця 4 додатку 4) відповідно до розподіленої частки майна згідно з розподільчим балансом, яка подається у складі податкової декларації з податку із зазначенням платників податку – правонаступників.

Сума податку (Σ накл.) платника податку, що є правонаступником платника податку, якого реорганізовано, зазначається таким платником податку – правонаступником у заяві відповідно до отриманої частки майна згідно з розподільчим балансом, яка подається у складі податкової декларації з податку із зазначенням платників податку, яких реорганізовано. Така Заява (таблиця 5 додатку 4) подається після підтвердження суми податку (Σ накл.) документальною перевіркою контролюючого органу.

При заповненні податкової звітності платнику податку, що реорганізовується, та правонаступнику слід звернути увагу на відповідність показників у таблицях 4 та 5 додатку 4 до декларації, зокрема:

 суми (Σ накл.), зазначені у кол. 3 таблиці 5 додатка 4, повинні відповідати сумі (Σ накл.), зазначеної у кол. 3 таблиці 4 додатка 4  платника податку, що реорганізується;

реєстраційна сума (Σ накл.), зазначена у кол. 4 таблиці 5 додатка 4, повинна відповідати сумі ліміту (Σ накл.) платника податку, що реорганізується згідно з часткою, зазначеною ним у розподільчому балансі/передавальному акті, з урахуванням винесених податкових повідомлень-рішень за наслідками проведеної контролюючим органом  документальної перевірки платника, що реорганізується.

Зазначені правонаступником у графах 5 та 6 таблиці 5 додатку 4 дата, номер акту (довідки) перевірки повинні відповідати даті та номеру акту (довідки) перевірки, зазначеному платником у таблиці 3 (графи 6 та 7) додатку 2 до Декларації, а також номеру та даті акту перевірки, складеному контролюючим органам по платнику, що реорганізується.